Προπτυχιακή Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών καθώς και το Νέο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών
 
 Επισημαίνεται ότι:

 
         
  1. Η Διπλωματική Εργασίας θα κατατίθεται στο ιδρυματικό καταθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ προαιρετικά με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και του φοιτητή.
  2.      
  3. Η υποβολή της Δ.Ε. θα γίνεται σε έντυπη μορφή, όπως και στο παρελθόν, αλλά η οποία θα εμπεριέχει επικολλημένη στο εσωτερικό του πίσω εξωφύλλου θήκη με την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (CD PDF, με όνομα φοιτητή, επιβλέποντα, τίτλο εργασίας και έτος) και θα φέρει στο εξωτερικό μέρος του έμπροσθεν εξώφυλλου εκτός των άλλων και το σήμα του Πανεπιστημίου.
  4.  
 

 

 

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr