Προπτυχιακή Εκπαίδευση Κατάλογος Διδακτικών Συγγραμμάτων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Κατάλογο Διδακτικών Συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
  

 

 

 

 

 

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr