Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο
Διδάσκων: Τσιριγώτη Δήμητρα
Κωδικός Μαθήματος: 5106
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές σχεδιαστικής απόδοσης αντικειμένων και δομικών στοιχείων
 2. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας
 3. Οργάνωση σχεδίου, τυποποίηση, συμβολισμοί, διαστάσεις, κλπ
 4. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων και ξυλοτύπων
 5. Εισαγωγή στο AutoCAD
 6. Προετοιμασία σχεδίων
 7. Βασικές εντολές στο AutoCAD
 8. Οργάνωση σχεδίου σε επίπεδα
 9. Μπλοκ αντικειμένων
 10. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων και ξυλοτύπων στο AutoCAD
 11. Διαστασιολόγηση σχεδίων
 12. Κείμενο στο σχέδιο
 13. Διατάξεις για εκτύπωση σχεδίων. Εκτύπωση σχεδίων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr