Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο
Διδάσκων: Γρεβενιώτη Ελένη
Κωδικός Μαθήματος: 5106
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές σχεδιαστικής απόδοσης αντικειμένων και δομικών στοιχείων
 2. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας
 3. Οργάνωση σχεδίου, τυποποίηση, συμβολισμοί, διαστάσεις, κλπ
 4. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων
 5. Εισαγωγή στο AutoCAD
 6. Προετοιμασία σχεδίων
 7. Βασικές εντολές
 8. Οργάνωση σχεδίου σε επίπεδα
 9. Μπλοκ αντικειμένων
 10. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων
 11. Διαστασιολόγηση σχεδίων
 12. Κείμενο στο σχέδιο
 13. Διατάξεις για εκτύπωση σχεδίων. Εκτύπωση σχεδίων
 14. Εισαγωγή στην τρισδιάσταση σχεδίαση (3D)


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr