Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I
Διδάσκων: Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Περδίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος: 5101
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class: https://eclass.upatras.gr//courses/CIV1566/
Ύλη μαθήματος:

  1. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
  2. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
  3. Διανυσματικός λογισμός.
  4. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
  5. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητων.
  6. Εφαρμογές από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού.
  7. Διδασκαλία πακέτου Συμβολικής Άλγεβρας στο εργαστήριο Η/Υ (Mathematica).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr