Οικοδομική Ι
Διδάσκων: Μλουκίε Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος: 5206
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Αντικείμενο της Οικοδομικής.
  2. Βασικές αρχές σχεδιασμού ενός κτηριακού έργου
  3. Κατασκευαστικά συστήματα
  4. Παράγοντες επιλογής κατασκευαστικών λύσεων
  5. Φέρων οργανισμός, δομικά στοιχεία και διάταξη ξυλοτύπων
  6. Διαδικασία κατασκευής ενός κτηριακού έργου
  7. Το εξωτερικό περίβλημα: γενικά, εξωτερικοί τοίχοι (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές, μικτοί τοίχοι, επικαλύψεις, κουφώματα), Ανώτατο πάτωμα (Δώματα ρύσεις) και κατώτερο πάτωμα (πάνω από το έδαφος, πάνω στο έδαφος και μέσα στο έδαφος.)
  8. Ο περιβάλλων χώρος: τύποι κατασκευών, διαμόρφωση χώρου Παθολογία και προβλήματα των διαφόρων κατασκευών και στοιχείων κατασκευής.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr