Οικοδομική Ι
Διδάσκων: Μλουκίε Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος: 5206
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή.
  2. Αντικείμενο της Οικοδομικής.
  3. Βασικές κατηγορίες εργασιών σε κτιριακά έργα.
  4. Παράγοντες επιλογής κατασκευαστικών λύσεων.
  5. Στοιχεία μελέτης ενός κτιριακού έργου.
  6. Το εξωτερικό περίβλημα: γενικά, εξωτερικοί τοίχοι (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές, μικτοί τοίχοι, επικαλύψεις, κουφώματα), το κατώτερο πάτωμα, το ανώτερο πάτωμα, στέγαση, μονώσεις.
  7. Ο περιβάλλων χώρος: τύποι κατασκευών, διαμόρφωση χώρου, παθολογία και προβλήματα των διαφόρων κατασκευών και στοιχείων κατασκευής.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr