Τεχνική Μηχανική - Στατική
Διδάσκων: Καραντώνη Τριανταφυλλιά, Φαββατά Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: 5104
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1535/
Ύλη μαθήματος:

  1. Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας
  2. Ορισμός Διανυσμάτων Δύναμης και Ροπής
  3. Βασικές Αρχές Στατικής
  4. Ισοδύναμα Συστήματα Δυνάμεων – Αναγωγή Συστήματος Δυνάμεων
  5. Συστήματα Κατανεμημένων Δυνάμεων – Κέντρα Μαζης – Κεντροειδή
  6. Συνθήκες Στατικής Ισορροπίας Απαραμόρφωτων Σωμάτων
  7. Ανάλυση Στατικώς Ορισμένων Δικτυωμάτων και Δοκών
  8. Υπολογισμός Διαγραμμάτων Ροπών Κάμψης, Τεμνουσών Δυνάμεων και Αξονικών Δυνάμεων
  9. [Δυνάμεις Τριβής στην Στατική – Καλώδια - (εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος)]


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr