Τεχνική Μηχανική - Στατική
Διδάσκων: Καραντώνη Τριανταφυλλιά, Φαββατά Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: 5104
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1535/
Ύλη μαθήματος:

  1. Στοιχεία Άλγεβρας των Διανυσμάτων [Συστήματα αναφοράς – Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσμάτων. Γινόμενα διανυσμάτων: εσωτερικό ή βαθμωτό γινόμενο, εξωτερικό ή διανυσματικό γινόμενο]
  2. Ορισμός διανύσματος δυνάμεως & ροπής [ροπή ως προς σημείο και ροπή ως προς άξονα, ζεύγος δυνάμεων.]
  3. Βασικές Αρχές Στατικής
  4. Συστήματα στατικώς ισοδυνάμων δυνάμεων. Αναγωγή συστήματος δυνάμεων.
  5. Συστήματα κατανεμημένων δυνάμεων. Κέντρο μάζης. Κεντροειδές. Θεωρήματα του Πάππου.
  6. Συνθήκες ισορροπίας απαραμόρφωτου στερεού σώματος.
  7. Ανάλυση στατικώς ορισμένων δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων (συμπεριλαμβανομένων τριαρθρωτών φορέων και δοκών Gerber.
  8. Υπολογισμός και σχεδίαση διαγραμμάτων ροπής κάμψεως, τέμνουσας δύναμης και αξονικής δύναμης.
  9. Εύκαμπτοι φορείς – Καλώδια. (εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος)]


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr