Πιθανοθεωρία - Στατιστική
Διδάσκων: Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: 5202
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1557/
Ύλη μαθήματος:

  1. Σημασία πιθανοτήτων και στατιστικής στα προβλήματα του μηχανικού
  2. Πιθανοθεωρία, τυχαίες μεταβλητές και χαρακτηριστικά κατανομών
  3. Χρήσιμα πρότυπα κατανομών
  4. Περιγραφική στατιστική
  5. Δειγματοληπτικές κατανομές και εκτιμητική
  6. Έλεγχοι υποθέσεων
  7. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr