Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: 5107
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Δείτε το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr