Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
Διδάσκων: Περδίου Αγγελική, Πετροπούλου Ευγενία
Κωδικός Μαθήματος: 5201
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1554/
Ύλη μαθήματος:

  1. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (Μερικές παράγωγοι, Ολικά διαφορικά, Πεπλεγμένες συναρτήσεις, Ανάπτυγμα Taylor, Ακρότατα, Μέθοδος Lagrange).
  2. Διανυσματικός λογισμός (Άλγεβρα διανυσμάτων, Διανυσματικές συναρτήσεις, Σύστημα συντεταγμένων Frenet-Serret, Κλίση, Απόκλιση, Περιστροφή, Παράγωγος κατά κατεύθυνση).
  3. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (Διπλά, Τριπλά, Επικαμπύλια και Επιφανειακά ολοκληρώματα, Θεωρήματα Green, Gauss Stokes).
  4. Εφαρμογή πακέτου Συμβολικής Άλγεβρας στο εργαστήριο Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων των ΕΜ ΙΙ (MuPad της Matlab).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr