Φυσική
Διδάσκων: Κουζούδης Δημήτρης
Κωδικός Μαθήματος: 5105
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας
 2. Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων
 3. Επίδραση της θερμότητας στην ύλη
 4. Θερμικές μηχανές & Αντλίες Θερμότητας
 5. Ηλεκτρικά πεδία & Ηλεκτρικό δυναμικό
 6. Πυκνωτές και Διηλεκτρικά
 7. Ρεύμα και αντίσταση
 8. Κυκλώματα συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος
 9. Μαγνητικά πεδία & Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
 10. Μηχανικά κύματα
 11. Αρμονικά Κύματα
 12. Ενέργεια και Ισχύς Κύματος
 13. Ήχος
 14. Ένταση Ήχου, Κλίμακα Ντεσιμπέλ


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr