Φυσική
Διδάσκων: Κουζούδης Δημήτρης
Κωδικός Μαθήματος: 5105
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Θερμικές ιδιότητες υλικών.
  2. Νόμοι μετάδοσης θερμότητας.
  3. 1ο και 2ο θερμοδυναμικό αξίωμα.
  4. Στοιχεία θερμικών μηχανών.
  5. Στοιχεία κυματικής – ήχος.
  6. Ηλεκτρικά ρεύματα.
  7. Εναλλασσόμενα ρεύματα.
  8. Ηλεκτρομαγνητισμός.
  9. Κυκλώματα συνεχών και εναλλασσόμενων ρευμάτων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr