Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
Διδάσκων: Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος, Κουκουβέλας Ιωάννης, Σαμπατακάκης Νικόλαος
Κωδικός Μαθήματος: 5204
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Δημιουργία και δομή της γης.
  2. Γεωλογικός κύκλος.
  3. Κρύσταλλοι, ορυκτά, πετρώματα. Ασυνέχειες : Ρήγματα, πτυχώσεις, διακλάσεις.
  4. Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών στα έργα πολιτικού μηχανικού.
  5. Εξέλιξη της γής, γεωλογικοί αιώνες, θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών.
  6. Σεισμοί.
  7. Γεωλογία της Ελλάδας.
  8. Γεωλογικοί χάρτες.
  9. Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων και ασυνεχειών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr