Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
Διδάσκων: Κουκουβέλας Ιωάννης, Παπούλης Δημήτριος, Δεπούντης Νικόλαος
Κωδικός Μαθήματος: 5204
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Δομή και σύσταση του εσωτερικού της Γης.
  2. Πετρογενετικά ορυκτά-φυσικές ιδιότητες.
  3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαχωρισμού πετρωμάτων.
  4. Κατηγορίες πετρωμάτων : Μαγματικά, ιζηματογενή- Μεταμορφωμένα.
  5. Η μέτρηση του γεωλογικού χρόνου
  6. Σεισμοί και εσωτερικό της Γης – Επιπτώσεις των σεισμών
  7. Παραμόρφωση των πετρωμάτων
  8. Στοιχεία Γεωλογίας Ελλάδας
  9. Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωυλικών (εδαφών και βράχων)
  10. Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στο σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών έργων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr