Τεχνική της Κυκλοφορίας
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5404
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1567/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή (ανάγκη εκπόνησης μελετών μεταφορών και κυκλοφορίας, οργάνωση του συστήματος μεταφορών.
  2. Βασικές έννοιες του συστήματος μεταφορών).
  3. Χερσαίες Μεταφορές (οδικές μεταφορές, οδικό δίκτυο, τερματικές εγκαταστάσεις, μεταφορές με μέσα σταθερής τροχιάς).
  4. Χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας (κυκλοφοριακός φόρτος, μετρήσεις, έρευνες προέλευσης - προορισμού).
  5. Θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ των βασικών μεγεθών της κυκλοφοριακής ροής.
  6. Κυκλοφοριακή ικανότητα (γενικά, ικανότητα ελευθέρων λεωφόρων, Τμήματα με πλέξη, ράμπες, κυκλοφοριακή ικανότητα αστικών οδών, αρτηριών, υπεραστικών δρόμων).
  7. Ειδικές κυκλοφοριακές μελέτες (μελέτες πεζών, στάθμευση, μελέτες ατυχημάτων).
  8. Φωτεινή σηματοδότηση, (χαρακτηριστικά φωτεινών σηματοδοτών, προϋποθέσεις φωτεινής σηματοδότησης, βέλτιστες ρυθμίσεις, συστήματα συντονισμού φωτεινών σηματοδοτών, καθολική σηματορύθμιση περιοχής).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr