Ανάλυση Γραμμικών Φορέων
Διδάσκων: Μακρής Νικόλαος, Φαββατά Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: 5401
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στην ανάλυση των κατασκευών.
 2. Γραμμικά ελαστικές κατασκευές.
 3. Αρχή επαλληλίας.
 4. Συμμετρία και αντισυμμετρία φορέων.
 5. Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς.
 6. Ανάλυση επιπέδων ισοστατικών δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων.
 7. Υπολογισμός ελαστικών παραμορφώσεων επιπέδων δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων.
 8. Ανάλυση επιπέδων υπερστατικών δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων.
 9. Μέθοδος δυνάμεων και μέθοδος παραμορφώσεων.
 10. Αρχή δυνατών έργων και ενεργειακές μέθοδοι. Διαγράμματα M, V, N.
 11. Γραμμές επιρροής εντατικών μεγεθών ισοστατικών και υπερστατικών επιπέδων δικτυωμάτων και πλαισίων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr