Ανάλυση Γραμμικών Φορέων
Διδάσκων: Καράμπαλης Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος: 5401
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εξιδανίκευση Φορέων
 2. Στηρίξεις Ραβδωτών Φορέων
 3. Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος, Εξισώσεις Ισορροπίας.
 4. Κινηματική Αοριστία, Γραμμικότητα και Επαλληλία
 5. Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων: Δοκοί, Πλαίσια και Δικτυώματα
 6. Υπολογισμός Εσωτερικών Δράσεων του Φορέα
 7. Διαγράμματα Εσωτερικών Δυνάμεων και Ροπών
 8. Συμμετρική και Αντισυμμετρική Φόρτιση
 9. Μέθοδος δυνάμεων και μέθοδος παραμορφώσεων.
 10. Γραμμές Επιρροής
 11. Ελαστική Γραμμή
 12. Αρχή των Δυνατών Έργων
 13. Μέθοδος του Μοναδιαίου Φορτίου (ΜΜΦ)
 14. Υπολογισμός Μετακινήσεων με την ΜΜΦ
 15. Θεώρημα Αμοιβαιότητας Betti-Maxwell
 16. Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων
 17. Προσεγγιστική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr