Χημεία Περιβάλλοντος
Διδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος
Κωδικός Μαθήματος: 5405
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1569/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Χημεία
 2. Βασικές αρχές χημείας
 3. Η χημεία των διεργασιών στην ατμόσφαιρα
 4. Η Χημεία των διεργασιών στη λιθόσφαιρα
 5. Η Χημεία των διεργασιών στην υδρόσφαιρα
 6. Φυσικές βιοχημικές διεργασίες και οργανισμοί στη βιόσφαιρα
 7. Επιδράσεις των ρύπων στη χημεία της ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας και λιθόσφαιρας
 8. Επιπτώσεις των Ρύπων στη Βιόσφαιρα: Τοξικότητα και Κίνδυνοι
 9. Φυσικοχημική και Φυσική Επεξεργασία Ρύπων και Αποβλήτων
 10. Βιολογική επεξεργασία ρύπων και αποβλήτων
 11. Η ελαχιστοποίηση και πρόληψη της ρύπανσης. Πράσινη Χημεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr