Χημεία Περιβάλλοντος
Διδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος
Κωδικός Μαθήματος: 5405
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1569/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή.
 2. Φυσικοί πόροι. Ανθρωπογενείς πόροι.
 3. Αρχές αειφόρου ανάπτυξης.
 4. Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα.
 5. Κύκλος αζώτου, φωσφόρου και ενέργεια.
 6. Αρχές περιβαλλοντικής μικροβιολογίας.
 7. Ρύπανση υδατικών πόρων, πηγές ρύπανσης.
 8. Ρύπανση εδάφους.
 9. Έργα υποδομής.
 10. Στερεά απόβλητα.
 11. Αέρια ρύπανση.
 12. Κλιματικές αλλαγές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr