Δυναμική - Ταλαντώσεις
Διδάσκων: Μαραθιάς Πέτρος
Κωδικός Μαθήματος: 5402
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1615/
Ύλη μαθήματος:

  1. Διανυσματικές συναρτήσεις.
  2. Κινηματική υλικού σημείου, συστήματα συντεταγμένων.
  3. Δυναμική υλικού σημείου, νόμος Newton, έργο, ενέργεια, ενεργειακές μέθοδοι.
  4. Κινηματική απαραμόρφωτου στερεού σώματος, γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, στιγμιαίο κέντρο περιστροφής.
  5. Δυναμική απαραμόρφωτου στερεού σώματος, γενίκευση νόμου Newton. Μονοβάθμιος ταλαντωτής, έννοιες μάζας, απόσβεσης και δυσκαμψίας.
  6. Ελεύθερη ταλάντωση.
  7. Εξαναγκασμένη ταλάντωση.
  8. Ολοκλήρωμα Duhamel.
  9. Εισαγωγή στο σύστημα δύο βαθμών ελευθερίας, έννοιες ιδιομορφών και ιδιοτιμών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr