Δυναμική - Ταλαντώσεις
Διδάσκων: Μαραθιάς Πέτρος
Κωδικός Μαθήματος: 5402
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1615/
Ύλη μαθήματος:

  1. Καθορισμός των δυναμικών βαθμών ελευθερίας δυναμικού συστήματος
  2. Ιδιότητες συστημάτων σχετικές με τη δυναμική του συμπεριφορά
  3. Μόρφωση εξισώσεων κίνησης
  4. Ελεύθερες ταλαντώσεις δυναμικών συστημάτων
  5. Απόκριση συστήματος σε αρμονικές δυναμικές διεγέρσεις
  6. Απόκριση συστήματος σε γενική δυναμική διέγερση
  7. /ol>

    Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr