Οικοδομική ΙΙ
Διδάσκων: Μλουκίε Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος: 5306
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εσωτερικές κατασκευές και εγκαταστάσεις.
 2. Χωρίσματα.
 3. Κουφώματα.
 4. Πατώματα.
 5. Επικαλύψεις.
 6. Οροφές.
 7. Κλίμακες.
 8. Ειδικά τελειώματα.
 9. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 10. Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 11. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 12. Ειδικές κατασκευές.
 13. Κανονισμοί.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr