Οικοδομική ΙΙ
Διδάσκων: Μλουκίε Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος: 5306
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εσωτερικές κατασκευές και εγκαταστάσεις.
 2. Πατώματα.
 3. Χωρίσματα.
 4. Επικαλύψεις επιχρίσματα και ειδικά τελειώματα
 5. Κλίμακες.
 6. Στέγες
 7. Προστασία των κατασκευών (θερμομόνωση, υγρομόνωση, ηχομόνωση, παθητική πυροπροστασία)
 8. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 9. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 10. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 11. Ειδικές κατασκευές και Κανονισμοί


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr