Εισαγωγή στη Γεωδαισία
Διδάσκων: Στείρος Στάθης
Κωδικός Μαθήματος: 5305
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1547/
Ύλη μαθήματος:

  1. Αντικείμενο της Γεωδαισίας - Θεμελιώδεις έννοιες.
  2. Καθορισμός θέσης σημείου, ευθυγραμμίες.
  3. Εισαγωγή στη Θεωρία των Μετρήσεων και των Σφαλμάτων. Εφαρμογές.
  4. Βασικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης γεωδαιτικών μεγεθών (θεοδόλιχοι, χωροβάτες, μετροταινίες, γεωδαιτικοί σταθμοί).
  5. Ασκήσεις πεδίου στη μέτρηση γεωδαιτικών μεγεθών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr