Εισαγωγή στη Γεωδαισία
Διδάσκων: Στείρος Στάθης
Κωδικός Μαθήματος: 5305
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1547/
Ύλη μαθήματος:

  1. Ιστορικό Υπόβαθρο, Βασικές Έννοιες Τοπογραφίας και Εφαρμογές.
  2. Τοπογραφικά Οργανα Μετρήσεων και Χρήση τους.
  3. Εισαγωγή στη Θεωρία Μετρήσεων και Σφαλμάτων
  4. Τεχνικές Χρήσης Συμβατικών Γεωδαιτικών Οργάνων για Αποτυπώσεις, Χαράξεις. Προδιαγραφές και Σφάλματα
  5. Τοπογραφικά Διαγράμματα και Χάρτης
  6. Εισαγωγή στη Δορυφορική Γεωδαισία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr