Δομικά Υλικά
Διδάσκων: Παπανικολάου Αικατερίνη, Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος: 5304
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1502/
Ύλη μαθήματος:

  1. Δομή των υλικών.
  2. Φυσικές, θερμικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες.
  3. Φυσικοί λίθοι και προϊόντα τους.
  4. Κονίες (υδραυλικές, αερικές) και κονιάματα.
  5. Σκυρόδεμα: συστατικά, δομή, αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα, μελέτη σύνθεσης, συμπεριφορά νωπού σκυροδέματος.
  6. Χάλυβας και άλλα μέταλλα: τεχνολογία, δομή, βασικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα.
  7. Ξύλο: Γενικά στοιχεία, βασικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, προστασία.
  8. Κεραμικά: γεωμετρικά, φυσικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά λιθοσωμάτων.
  9. Τοιχοποιία: μηχανική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές επιδράσεις.
  10. Πολυμερή: βασικές ιδιότητες, περιβαλλοντικές επιδράσεις, άοπλα και ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr