Ρευστομηχανική
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5403
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1558/
Ύλη μαθήματος:

  1. Ορισμός και ιδιότητες ρευστών.
  2. Yδροστατική, μανόμετρα.
  3. Κινηματική, ροϊκές γραμμές, τροχιές, ακολουθίες.
  4. Ολοκληρωματική ανάλυση, εξισώσεις συνέχειας, ενέργειας και ορμής.
  5. Ροή ιδεατού ρευστού, εξισώσεις Euler και Bernoulli.
  6. Στροβιλότητα και δυναμικό ταχύτητας, ροϊκή συνάρτηση,αστρόβιλη ροή, εξίσωση Laplace.
  7. Ροή πραγματικών ρευστών, στρωτή και τυρβώδης ροή.
  8. Διαστατική ανάλυση, θεώρημα Buckingham, υδραυλική ομοιότητα.
  9. Ροή υπεράνου στερεού ορίου, συνοριακό στρώμα.
  10. Ρευστομηχανικές δυνάμεις.

Ταινίες videoπου συμπληρώνουν την ύλη του μαθήματος στον ιστότοπο: http://videoshydrauliclab.civil.upatras.gr:8000/wordpress/


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr