Ρευστομηχανική
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5403
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1558/
Ύλη μαθήματος:

  1. Ορισμός και ιδιότητες ρευστών.
  2. Πίεση. Υδροστατική. Μανομετρία.
  3. Οι έννοιες «σύστημα» και «όγκος ελέγχου».
  4. Ολοκληρωματική ανάλυση, εξισώσεις συνέχειας, ενέργειας και ορμής.
  5. Ροή ιδεατού ρευστού, εξισώσεις Euler και Bernoulli. Εφαρμογές των εξισώσεων αυτών.
  6. Στροβιλότητα και δυναμικό ταχύτητας, ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Laplace.
  7. Ροή πραγματικών ρευστών, στρωτή και τυρβώδης ροή.
  8. Διαστατική ανάλυση και Υδραυλική Ομοιότητα.
  9. Ροή συνοριακού στρώματος.

Ταινίες videoπου συμπληρώνουν την ύλη του μαθήματος στον ιστότοπο: http://videoshydrauliclab.civil.upatras.gr:8000/wordpress/


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr