Δυναμική των Κατασκευών
Διδάσκων: Παπαγεωργίου Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: 5701
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1527/
Ύλη μαθήματος:

 1. Δυναμική φόρτιση των κατασκευών.
 2. Εξίσωση κινήσεως μονοβάθμιου ταλαντωτή.
 3. Απόσβεση.
 4. Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα.
 5. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση μονοβάθμιου συστήματος.
 6. Φάσμα απόκρισης για σεισμικές δράσεις.
 7. Προσομοίωση συστημάτων για δυναμική φόρτιση.
 8. Ελεύθερη ταλάντωση πολυβάθμιων συστημάτων.
 9. Ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές.
 10. Εξαναγκασμένη ταλάντωση πολυβάθμιων συστημάτων, με τη μέθοδο υπέρθεσης των ιδιομορφών και τη μέθοδο της βήμα προς-βήμα αριθμητικής ολοκλήρωσης.
 11. Σεισμική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων με χρήση φασμάτων απόκρισης.
 12. Δυναμική απόκριση συνεχών συστημάτων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr