Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος, Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5822
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:
Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr