Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
Διδάσκων: Καράμπαλης Δημήτριος, Φαββατά Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: 5801
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων.
  2. Γραμμικά στοιχεία (αξονικά, δοκοί) και επιφανειακά στοιχεία (πλάκες, κελύφη).
  3. Ανάλυση τριδιάστατων κατασκευών. «Ακριβείς» και προσεγγιστικές προσομοιώσεις κατασκευών στο χώρο.
  4. Μείωση βαθμών ελευθερίας, συμμετρία-αντισυμμετρία, μέθοδο υποκατασκευών, στατική συμπύκνωση.
  5. Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  6. Χρήση προγραμμάτων Η/Υ (SAP, ETABS, κλπ.).Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr