Σχεδιασμός Οδών
Διδάσκων: Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος: 5706
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή.
  2. Χαρακτηριστικά του οδηγού, του οχήματος και της οδού.
  3. Κατηγορίες οδών, προδιαγραφές, ταχύτητες, κινηματική οχημάτων και γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού.
  4. Σχεδιασμός οδού, οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη, οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομές οδού.
  5. Μήκος ορατότητας για προσπέραση και στάση.
  6. Επιφανειακή αποστράγγιση.
  7. Δημιουργία επιφανειών οδού, εκσκαφές και επιχώσεις.
  8. Χωματισμοί: Διατομές, κινήσεις και διανομή χωματισμών, διάγραμμα Bruckner.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr