Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
Διδάσκων: Παπαντωνίου Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5806
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στην Τεχνική των Μεταφορών.
  2. Συστατικά στοιχεία των μεταφορικών συστημάτων.
  3. Η ζήτηση για μεταφορές.
  4. Η προσφορά μεταφορικής εξυπηρέτησης.
  5. Μεταφορικά δίκτυα.
  6. Στοιχεία σιδηροδρομικών μεταφορών και σιδηροδρομικής υποδομής.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr