Λιμενικά Έργα
Διδάσκων: Δήμας Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5705
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1562/
Ύλη μαθήματος:

  1. Νομικό πλαίσιο λιμένων Ελλάδος.
  2. Αξιολόγηση λιμενικής ζώνης.
  3. Στοιχεία παράκτιας υδραυλικής: θεωρίες κυμάτων, ζώνη απόσβεσης, ανεμογενείς κυματισμοί.
  4. Στοιχεία πλοίων και διάταξης λιμένων. Λειτουργικότητα και αστοχία λιμενικών έργων. Κυματοθραύστες με πρανή.
  5. Κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο.
  6. Κρηπιδώματα.
  7. Κυλινδρικοί πυλώνες.
  8. Βυθοκόρηση.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr