Σύμμικτες Κατασκευές
Διδάσκων: Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5807
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1503/
Ύλη μαθήματος:

  1. Σύμμικτες κατασκευές χάλυβα-σκυροδέματος: εισαγωγή, υλικά, αρχές σχεδιασμού, πλήρης και μερική διατμητική σύνδεση, αμφιέρειστες και συνεχείς σύμμικτες δοκοί και πλάκες, σύμμικτα υποστυλώματα, συνδέσεις, δομικά συστήματα, θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού.
  2. Σύμμικτα δομικά μέλη και δομικά συστήματα χάλυβα-σκυροδέματος σε ενισχύσεις.
  3. Εισαγωγή στη σύμμικτη δράση σκυροδέματος-συνθέτων υλικών.
  4. Εισαγωγή στις ξυλοσύμμικτες κατασκευές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr