Υπολογιστική Υδραυλική
Διδάσκων: Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος: 5817
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1513/
Ύλη μαθήματος:

  • Το μαθηματικό μοντέλο στην Υδραυλική Μηχανική.
  • Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων (κανονικό και κρίσιμο βάθος).
  • Επέκταση σε ροή εντός δικτύων.
  • Κανονικές διαφορικές εξισώσεις για την ανάλυση προβλημάτων σε βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή, υδρολογική διόδευση ύδατος και μεταφορά μάζας σε συστήματα με πλήρη μίξη.
  • Αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα διάχυσης – διασποράς, ροής σε πορώδες μέσο, μη μόνιμης ροής και διαδόσεως πλημμυρικών κυμάτων, καθώς και σε προβλήματα ροής οριακού στρώματος.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr