Σχεδιασμός Επιπέδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Μπούσιας Ευστάθιος
Κωδικός Μαθήματος: 5702
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1500/
Ύλη μαθήματος:

  1. Συνάφεια σκυροδέματος και ράβδων οπλισμού
  2. Αγκυρώσεις και ενώσεις ράβδων.
  3. Σχεδιασμός στοιχείων με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε στρέψη και σε συνδυασμό κάμψης - τέμνουσας - στρέψης.
  4. Πλάκες: Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση πλακών συμπαγών ή με νευρώσεις
  5. Διαστασιολόγηση στοιχείων για συγκεντρωμένα φορτία με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε διάτρηση.
  6. Διαστασιολόγηση / κατασκευαστική διαμόρφωση τοιχωμάτων οικοδομικών έργων για σεισμικές δράσεις.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr