Θεωρία Πλακών και Κελυφών
Διδάσκων: Μαραθιάς Πέτρος
Κωδικός Μαθήματος: 5915
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στη θεωρία πλακών και κελυφών.
  2. Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας.
  3. Βασικές εξισώσεις ορθογωνικών πλακών κατά τη θεωρία των Kirchhoff - Love.
  4. Ανάλυση ορθογωνικών πλακών με τη μέθοδο των σειρών Fourier.
  5. Ανάλυση κυκλικών πλακών.
  6. Μεμβανική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.
  7. Γενική μεμβρανική θεωρία κελυφών.
  8. Καμπτική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr