Θεωρία Πλακών και Κελυφών
Διδάσκων: Μαραθιάς Πέτρος
Κωδικός Μαθήματος: 5915
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στη θεωρία πλακών και κελυφών.
  • Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας.
  • Βασικές εξισώσεις ορθογωνικών πλακών κατά τη θεωρία των Kirchhoff – Love.
  • Ανάλυση ορθογωνικών πλακών με τη μέθοδο των σειρών Fourier.
  • Ανάλυση κυκλικών πλακών.
  • Μεμβρανική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.
  • Γενική μεμβρανική θεωρία κελυφών.
  • Καμπτική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr