Ανώτερη Μηχανική Υλικών
Διδάσκων: Σφακιανάκης Μανόλης
Κωδικός Μαθήματος: 5911
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1550/
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: Το μέρος1 καλύπτει τις βασικές αρχές της μηχανικής των στερεών σωμάτων. Το μέρος 2 καλύπτει την εφαρμογή των αρχών του μέρους 1 σε επιλεγμένα θέματα της μηχανικής των στερεών σωμάτων.
Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν:
  1. Γενικευμένος νόμος του Hooke για ελαστικά στερεά σώματα. Ισότροπο - ανισότροπο - ομογενές - μη ομογενές υλικό.
  2. Αρχή του Saint-Venant.
  3. Ακριβής θεωρία ανάλυσης τάσεων για ευθύγραμμες και καμπύλες δοκούς υπό εφελκυσμό, στρέψη και κάμψη.
  4. Δοκοί επί ελαστικού εδάφους.
  5. Απλά προβλήματα διδιάστατης ελαστικότητας (χονδρότοιχα κυλινδρικά κελύφη υπό ομοιόμορφη εσωτερική ή εξωτερική πίεση).
  6. Απλά προβλήματα τριδιάστατης ελαστικότητας (χονδρότοιχα σφαιρικά κελύφη υπό ομοιόμορφη εσωτερική ή εξωτερική πίεση, θεωρία στρέψης δοκών κυκλικής διατομής).
  7. Θεωρία και απλές εφαρμογές λεπτών πλακών και εκ περιστροφής κελυφών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr