Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
Διδάσκων: Τσιριγώτη Δήμητρα
Κωδικός Μαθήματος: 5951
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV4047/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή
 2. Ευρωπαϊκή οδηγία EPBD και εθνική Νομοθεσία. Το κτίριο ΝΖΕΒ
 3. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και Διεθνή Πρότυπα (ASHRAE, Passive House κλπ) / Εισαγωγή στην Θερμοδυναμική. Μετάδοση Θερμότητας, Θερμικό Ισοζύγιο
 4. Ενεργειακός Σχεδιασμός. Κλιματικές Παράμετροι / Θερμική άνεση  - Υπολογισμοί, Προδιαγραφές, Πρότυπα, Κανονισμοί
 5. Συμβατικός & Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Υλοποίησης
 6. Κέλυφος κτιρίου. Θερμομόνωση. Εξάλειψη Θερμογεφυρών. Αεροστεγανότητα, εφαρμογή του ISO 13829
 7. Κουφώματα, Υαλοπίνακες, Προδιαγραφές (ISO EN 673, ISO EN 410, ISO EN 10077-2) και τοποθέτηση
 8. Θέρμανση και ψύξη. Αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης
 9. Αερισμός και εσωτερική ποιότητα αέρα, Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας
 10. Ενεργειακό ισοζύγιο. Λογισμικά Υπολογισμού και προσομοίωσης. Χρήση ΑΠΕ στα κτίρια ΝΖΕΒ
 11. Τα οικονομικά της κατασκευής
 12. Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων : Κανονισμοί και Πρακτικές
 13. Τεχνικές προδιαγραφές μετρήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, Θερμογραφία, Τέστ Αεροστεγανότητας. Πιστοποίηση κτιρίων. Παραδείγματα εφαρμογών


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr