Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
Διδάσκων: Τσιριγώτη Δήμητρα
Κωδικός Μαθήματος: 5951
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV4047/
Ύλη μαθήματος:

 • Εισαγωγή στη θερμοδυναμική
 • Μετάδοση θερμότητας (αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση, θερμοπερατότητα) – Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου – Θερμογέφυρες
 • Ο ρόλος του ενεργειακού σχεδιασμού
 • Κλιματικές παράμετροι – το κτιριακό κέλυφος – θερμικές απώλειες – επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας/προσανατολισμός – ενεργητικά και παθητικά συστήματα – Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων – Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
 • Εισαγωγή στη θερμική άνεση
 • Υπολογισμός θερμικής άνεσης – μελέτη θερμικής άνεσης
 • Πρότυπα και κανονισμοί
 • Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων
 • Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
 • Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης: αρχές, υλικά, υπολογισμοί
 • Παθητικά συστήματα δροσισμού
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κανονισμοί


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr