Υπόγεια Ύδατα
Διδάσκων: Καλέρης Βασίλειος
Κωδικός Μαθήματος: 5819
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Υπόγεια ύδατα και υδρολογικός κύκλος.
  • Υδραυλικά χαρακτηριστικά υδροφόρων στρωμάτων.
  • Εξισώσεις μονοδιάστατης ροής σε περιορισμένα, ελεύθερα και περιορισμένα με διαρροές υδροφόρα στρώματα.
  • Επίλυση δισδιάστατων ροών με αναλυτικές και γραφικές μεθόδους καθώς και με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών.
  • Φαινόμενα μεταφοράς μάζας στο υπόγειο νερό (συναγωγή, υδρομηχανική διασπορά, προσρόφηση, χημική μετατροπή).
  • Μονοδιάστατη εξίσωση μεταφοράς σε περιορισμένο υδροφόρο στρώμα και αναλυτικές λύσεις.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr