Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Δρίτσος Στέφανος
Κωδικός Μαθήματος: 5914
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/ARCH148/
Ύλη μαθήματος:

  • Βλάβες σε Υποστυλώματα, Βλάβες σε Κόμβους Δοκών-Υποστυλωμάτων, Βλάβες σε Τοιχώματα, Βλάβες σε Δοκούς, Βλάβες σε Στοιχεία Θεμελίωσης, Βλάβες σε Πλάκες, Εμπειρικός Τρόπος Εκτίμησης Απομένουσας Αντοχής και Δυσκαμψίας Δομικών Στοιχείων και Κατασκευής.
  • Ανασχεδιασμός ως Πρόβλημα Πολλών Διαστάσεων, Στρατηγική για τις Επεμβάσεις, Ενίσχυση Κατασκευής ως Συνόλου.
  • Ειδικοί Τύποι Σκυροδέματος, Πολυμερικές Κόλλες, Επισκευαστικά Κονιάματα, Επικολλητά Φύλλα από Χάλυβα ή Ινοπλισμένα Πολυμερή, Διατμητικοί Σύνδεσμοι-Αγκύρια, Αγκυρώσεις και Συγκολλήσεις Νέων Ράβδων Οπλισμού.
  • Συντελεστές Ασφάλειας Υλικών, Διορθωτικοί Συντελεστές Μονολιθικότητας, Σχεδιασμός Μεταλλικών Συνδέσμων, Έλεγχος Αγκυρώσεων και Συγκολλήσεων Νέων Ράβδων Οπλισμού, Σχεδιασμός Διεπιφανειών Παλαιού-Νέου Σκυροδέματος.
  • Επισκευές –Ενισχύσεις Υποστυλωμάτων, Επισκευές- Ενισχύσεις Τοιχωμάτων, Επισκευές-Ενισχύσεις Δοκών και Πλακών, Επισκευές–Ενισχύσεις Κόμβων Δοκών-Υποστυλωμάτων, Ενισχύσεις Στοιχείων Θεμελίωσης.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr