Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Δρίτσος Στέφανος
Κωδικός Μαθήματος: 5914
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/ARCH148/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή.
  2. Μορφές επεμβάσεων σε οικοδομικά έργα.
  3. Τεχνικές και υλικά.
  4. Αποτίμηση αντοχής υφισταμένης κατασκευής.
  5. Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  6. Επισκευές μη φερόντων στοιχείων. Κανονισμοί - οδηγίες.
  7. Επανέλεγχος επισκευασθέντων κατασκευών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr