Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5971
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Προαπαιτούμενα από τη ρευστομηχανική (Εξισώσεις Navier-Stokes και Reynolds σε περιστρεφόμενο σύστημα, εύρεση των εγγενών κλιμάκων).
  • Ανασκόπηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας σε κόλπους, λίμνες και ταμιευτήρες.
  • Ανεμογενής κυκλοφορία.
  • Παλιρροιογενής κυκλοφορία.
  • Ρεύματα πυκνότητας.
  • Περιπλοκές που εισάγει η πολύπλοκη βαθυμετρία.
  • Στρωμάτωση σε Ταμιευτήρες.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr