Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων
Διδάσκων: Μπεκρή Έλενα
Κωδικός Μαθήματος: 5934
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή.
  • Παροχή και ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων.
  • Επιλογή θέσης.
  • Επισκόπηση λιμνών σταθεροποίησης, αναερόβιες λίμνες, αναερόβιοι αντιδραστήρες, επαμφοτερίζουσες λίμνες, λίμνες ωρίμανσης, φίλτρα, τεχνητοί υγρότοποι.
  • Εδαφικά συστήματα επεξεργασίας.
  • Χωριστικά συστήματα επεξεργασίας.
  • Διάθεση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων.
  • Αξιοποίηση παραγόμενης βιομάζας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr