Ξύλινες Κατασκευές
Διδάσκων: Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος: 5952
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1540/
Ύλη μαθήματος:

 • Βασικά για τη δομή του ξύλου
 • Μακροσκοπική και μικροσκοπική δομή του ξύλου
 • Το ξύλο στη δόμηση
 • Είδη ξυλείας, κατηγορίες, χρήση
 • Δράσεις και περιβαλλοντικές επιδράσεις
 • Κλάσεις διάρκειας φόρτισης
 • Κλάσεις λειτουργίας
 • Μηχανικά χαρακτηριστικά του ξύλου
 • Συμπαγές ξύλο
 • Συγκολλητή ξυλεία
 • Σύνθετη ξυλεία
 • Μοριόπλακες
 • Σχεδιασμός
 • Έλεγχος διατομών υπό εφελκυσμό παράλληλα και κάθετα στις ίνες, υπό θλίψη παράλληλα και κάθετα στις ίνες, υπό κάμψη, υπό διάτμηση και στρέψη
 • Ελεγχος διατομών υπό συνδυασμένη καμπτική και εφελκυστική ή θλιπτική ένταση
 • Ευστάθεια μελών
 • Έλεγχος καμπύλων δοκών και δοκών μεταβλητής διατομής.
 • Μεταλλικά μέσα σύνδεσης
 • Συνδέσεις ξύλο με ξύλο και ξυλόπλακα με ξύλο
 • Συνδέσεις μέταλλο με ξύλο
 • Συνδέσεις με ήλους, κοχλίες, βλήτρα και γόμφους
 • Σύνθετες διατομές
 • Συγκολλητές δοκοί λεπτού κορμού, συγκολλητές δοκοί λεπτού πέλματος
 • Σύνθετες δοκοί με μεταλλικές συνδέσεις
 • Σύνθετα υποστυλώματα


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr