Ξύλινες Κατασκευές
Διδάσκων: Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος: 5952
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1540/
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα αυτό υπάγεται στα μαθήματα σχεδιασμού.

Σκοπός του είναι η διδασκαλία των ειδικών κανόνων που διέπουν τη μελέτη
ξύλινων κατασκευών. Οι κανόνες αυτοί πηγάζουν από την ιδιαιτερότητα του
υλικού που είναι φυσικό, ανισότροπο και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και τη διάρκεια φόρτισης.

Ετσι, κατά το σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών εισέρχονται παράγοντες που δεν
επηρεάζουν τα άλλα δομικά υλικά.

Επιπλέον, η  δημιουργία συνδέσεων και ο υπολογσιμός τους είναι ένα τμήμα του
μαθήματος.

Το μάθημα εξετάζει δοκούς και υποστυλώματα υπό όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς φόρτισης καθώς και όλους τους δυνατούς τρόπους συνδέσεων.
Αντικείμενο επίσης αποτελεί και ο έλεγχος και η διαμόρφωση διατομών από
συνθετη ξυλεία αλλά και σύνθετων διατομών.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr