Σχεδιασμός και Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία
Διδάσκων: Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Κωδικός Μαθήματος: 5810
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1522/
Ύλη μαθήματος:

  1. Τύποι, τεχνολογία και υλικά τοιχοποιϊας.
  2. Η φέρουσα τοιχοποιϊα σε οικοδομικά έργα.
  3. Δομικά στοιχεία κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (ανώφλια, δάπεδα, αψίδες) τρόποι μόρφωσής τους, μεταφοράς φορτίων και αστοχίας.
  4. Μηχανική συμπεριφορά και αντοχή τοιχοποιϊας από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, οπλισμένης ή άοπλης, σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη ένταση.
  5. Ελεγχοι μεμονωμένων τοίχων.
  6. Πυραντίσταση.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr