Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
Διδάσκων: Μπεκρή Έλενα
Κωδικός Μαθήματος: 5807
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον.
  2. Εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  3. Διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  4. Παραδείγματα εφαρμογής σε έργα υποδομής και άλλες δραστηριότητες.
  5. Επιτόπια επίσκεψη σε μεγάλα έργα.
Δίδονται δύο εργασίες, των οποίων η εκπόνηση και παρουσίαση από τον φοιτητή συνεισφέρει θετικά στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr