Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5943
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr