Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5943
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην εφαρμογή τεχνητής ευφυΐας στις μεταφορές.
  • Μέθοδοι τεχνητής ευφυΐας.
  • Ευφυή συστήματα μετρήσεως δεδομένων συστημάτων μεταφορών.
  • Ευφυή συστήματα εκτίμησης δεδομένων συστημάτων μεταφορών.
  • Συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr