Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5941
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην σύνθεση των συστημάτων μεταφορών.
  • Μέθοδοι σύνθεσης των μεταφορικών συστημάτων.
  • Προσφορά μεταφορικής εξυπηρέτησης.
  • Μεταφορικά δίκτυα.
  • Εξισορρόπηση δικτύων.
  • Δυναμική αξιολόγηση.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr