Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος
Διδάσκων: Ηλίας Στρεπέλιας
Κωδικός Μαθήματος: 5913
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1511/
Ύλη μαθήματος:

  1. Γέφυρες (στοιχεία αναδομής, υποδομής),
  2. Ειδικές Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Πύργοι, Σιλό, Δεξαμενές και Καπνοδόχοι.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr