Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας
Διδάσκων: Πανταζόπουλος Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: 5921
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας. Περιγραφή των σταδίων.
  2. Μέθοδοι γεωτρήσεων και δειγματοληψίας.
  3. Εργασίες πεδίου και επί-τόπου δοκιμές.
  4. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής.
  5. Μέθοδοι και συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς εδαφών ή γεωκατασκευών
  6. Εκτέλεση πλήρους σειράς δοκιμών από τους φοιτητές και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr