Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
Διδάσκων: Παπαντωνίου Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5806
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην ανάλυση των συστημάτων μεταφορών.
  • Μέθοδοι ανάλυσης των μεταφορικών συστημάτων.
  • Ζήτηση μεταφορικής εξυπηρέτησης.
  • Μεταφορικά δίκτυα.
  • Εξισορρόπηση δικτύων.
  • Δυναμική αξιολόγηση.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr