Στοιχεία Υδραυλικών Έργων
Διδάσκων: Λαγγούσης Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος: 5932
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή και ταξινόμηση υδραυλικών έργων.
  2. Διατάξεις μέτρησης παροχής, υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης, πλευρικοί υπερχειλιστές, θυροφράγματα, αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης, υπερχειλιστές φραγμάτων.
  3. Έλεγχος υδραυλικού άλματος.
  4. Καταστροφή ενέργειας.
  5. Λεκάνες ηρεμίας.
  6. Σχεδιασμός συναρμογών σε υποκρίσιμη ροή.
  7. Καμπύλες και συναρμογές σε υπερκρίσιμη ροή, λοξά υδραυλικά άλματα.
  8. Βάθρα γεφυρών.
  9. Οχετοί.
  10. Συμβολές και διακλαδώσεις αγωγών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr