Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5931
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1551/
Ύλη μαθήματος:

  • Επιλεκτική επανάληψη στοιχείων Ρευστομηχανικής και Υδραυλικής.
  • 1ο Πείραμα. Πρόσκρουση ελεύθερης φλέβας σε διάφορες επιφάνειες.
  • 2ο Πείραμα. Παροχόμετρα για ανοικτούς αγωγούς: Εκχειλιστές λεπτής στέψης.
  • 3ο Πείραμα. Εκροή λεπτής φλέβας από δοχείο: συντελεστές παροχής και ταχύτητας. Τροχιές φλεβών.
  • 4ο Πείραμα. Απώλειες ενέργειας σε κλειστούς αγωγούς.
  • 5ο Πείραμα. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς και δύναμη σε θυρόφραγμα.
  • 6ο Πείραμα. Παροχόμετρα κλειστών αγωγών: Venturi και Διάφραγμα με Οπή.
  • Εισαγωγή στην έννοια της οπισθέλκουσας δύναμης και υδροδυναμικής άνωσεως


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr