Παράκτια Υδραυλική
Διδάσκων: Δήμας Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5818
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1517/

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr