Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5942
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1532/
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή, βασικές έννοιες διαχείρισης συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής τους
  • Οικονομική των συγκοινωνιακών έργων
  • Φθορές οδοστρωμάτων οδικού δικτύου, παράμετροι επιρροής, μέθοδοι επιθεώρησης
  • Αξιολόγηση κατάστασης οδοστρώματος, εκτίμηση επιπτώσεων στον χρήστη και στο περιβάλλον
  • Εξέλιξη κατάστασης οδοστρώματος στο χρόνο υπό κυκλοφοριακή καταπόνηση
  • Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων
  • Φθορές και συντήρηση γεφυρών και τεχνικών έργων οδικού δικτύου
  • Ιεράρχηση αναγκών συντήρησης, βελτιστοποίηση κατανομής πόρων συντήρησης
  • Συντήρηση οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια
  • Υπολογιστικά συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων και γεφυρών


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr