Υλικά και Σχεδιασμός Προκατασκευασμένων Στοιχείων
Διδάσκων: Παπανικολάου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος: 5912
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1548/
Ύλη μαθήματος:

  1. Γενικά Στοιχεία για την Προκατασκευή: περιγραφή, ιστορική εξέλιξη, υλικά, συστήματα προκατασκευής, εφαρμογές, κόστος, κανονισμοί.
  2. Τεχνολογία και Ιδιότητες των Υλικών στην Προκατασκευή: σκυροδέματα ειδικών επιτελεστικοτήτων (υψηλής πρώιμης ή/και τελικής αντοχής, αυτοεπιπεδούμενα και αυτοσυμπυκνούμενα, ελαφροβαρή, ινοπλισμένα), δομική ξυλεία (συγκολλητό ξύλο).
  3. Τύποι Δομικών Στοιχείων και Μέθοδοι Παραγωγής: στοιχεία μονολιθικά και τύπου «σάντουϊτς», συστήματα βιομηχανοποιημένης δόμησης, συντήρηση, αποθήκευση, μεταφορά, συναρμογή.
  4. Ειδικά Θέματα Συμπεριφοράς και Σχεδιασμού Προκατασκευασμένων Στοιχείων από Σκυρόδεμα ή Ξύλο: συνδέσεις, συμπεριφορά σε σεισμό, ανθεκτικότητα στο χρόνο.
  5. Στοιχεία Ποιοτικού Ελέγχου για τα Υλικά και την Παραγωγή.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr