Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές
Διδάσκων: Μηλιώτη Χριστίνα
Κωδικός Μαθήματος: 5962
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1572/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή.
 2. Εκλογή θέσεως αεροδρομίου.
 3. Στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος του αεροδρομίου.
 4. Στοιχεία εναέριας κυκλοφορίας.
 5. Σχεδιασμός και γεωμετρική μελέτη διατάξεων διαδρόμων.
 6. Χωρητικότητα αεροδρομίου.
 7. Δάπεδα στάθμευσης.
 8. Διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.
 9. Εγκαταστάσεις υποστήριξης.
 10. Σήμανση.
 11. Ελικοδρόμια.
 12. Εξοπλισμός.
 13. Οι αεροπορικές μεταφορές στον ελληνικό χώρο.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr