Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5822
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης πόλης.
  • Εισαγωγή στην έννοια της έξυπνης πόλης.
  • Οδικός χάρτης.
  • Στάδια ανάπτυξης.
  • Βασικοί δείκτες αξιολόγησης.
  • Παραδείγματα συστημάτων έξυπνων πόλεων.
  • Αλγόριθμοι και μέθοδοι ευφυών συστημάτων για την έξυπνη πόλη.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr